Digital strategi
& rådgivning


Vi hjælper dig med at optegne vejen mod
digital succes!

Vi hjælper dig med værdiskabende digitalisering

Digitaliseringen har gjort at både kunder og markeder har ændret adfærd og forventninger. Det er derfor blevet mere vigtig end nogensinde at have styr på sin digitale strategi.

Hvor ligger jeres uudnyttede digitale potentiale?

Med udgangspunkt i jeres forretning analyserer vi på, hvor digitalisering vil kunne gavne jeres forretning og løfte bundlinjen.

Vi hjælper jer med at se, hvordan I kan arbejde smartere og mere effektivt med digitale værktøjer, der giver fordele for virksomheden og ikke mindst kunderne.

Hos SMARTPAGE bygger vi digitale strategier ud fra dataindsigt, analyse, strategisk sparring, forretningsstrategi og kunderejsen.

Dataindsigt og analyse

For at kunne udarbejde den bedste digitale strategi for jeres forretning skal vi først og fremmest dykke ned i noget data om jeres kunder, din målgruppe, jeres salgskanaler, markedet/branchen og jeres konkurrenter.

Med andre ord skal vi forstå, hvor I befinder jer nu (situationsanalyse) - så får vi bedre indsigt i, hvordan vi bevæger os videre mod jeres ønsker og målsætninger.

Jo mere dataindsigt vi har til at foretage analyser ud fra, jo bedre fundament har vi til at udforme en digital strategi, der kan eksekveres på.

Dataindsigt og analyse - SMARTPAGE

HVORFOR SMARTPAGE?

Årets
B2C-løsning 2021 for Philipson Wine

+80
Dynamicweb-projekter

+100.000
udviklingstimer i Dynamicweb

Digital forretningsstrategi - SMARTPAGE

Sammen bygger vi din digitale forretningsstrategi

Når dataindsigten og foranalysen er på plads kan vi sammen påbegynde arbejde med at udarbejde den digitale strategi for jeres forretning.

Vi opdeler vores arbejde med digital strategi i flere faser, så vi løbende kan skabe afklaring omkring hele forløbet. Det skaber både overblik og transparens over vores samarbejde, som sikrer at vi sammen opnår jeres målsætninger.

Analyser på kunderejsen - SMARTPAGE

Kunderejsen

I vores strategi arbejde kan vi ikke komme uden om kunderejsen. Data på jeres kunders adfærd er nøglen til succes!

Det kunne være data fra jeres CRM-system, Google Analytics, Facebook Audience Insights, tidligere kundeanalyser, eller andet.

Alt data tæller!

Analyse af kundernes touch points med jeres forretning er vigtige, når vi skal udforme den digitale strategi. Vi skal have indsigt i, hvordan vi gennem digitale aktiviteter og processer kan imødekomme jeres kunders ønsker og behov. Her vil samarbejde med vores UX & Design-afdeling spille en central rolle, når jeres løsning skal bygges.

Sammen kan vi planlægge den digitale strategi ud fra data på jeres kunders adfærd.

Et vedvarende samarbejde mod digital succes - SMARTPAGE

Et vedvarende samarbejde mod digital succes

Digitalisering af din forretning er ikke bare et projekt. Det kræver udvikling og modning – organisationen og arbejdsgangene skal kunne følge med.

Et samarbejde med os strækker sig over længere tid - også når jeres løsning er leveret. Vi sørger for løbende strategisk sparring og rådgivning med jer, så vi sikrer at nå i mål med jeres digitale målsætninger.

Christian Thoft - forretningskonsulent hos Smartpage

Skal vi kigge på din forretning?

Lad os tage en kop kaffe og snakke om dine muligheder!

Christian Thoft

Digital forretningskonsulent

Skal vi hjælpe dig med noget andet?

Vi hjælper virksomheder med UX & Design - SMARTPAGE

Vi hjælper kunder med at binde deres systemer sammen med integrationer - Smartpage

Vi hjælper kunder med E-handel - SMARTPAGE