Persondata politik

Sådan behandler vi persondata

1. Generel

1.1 Smartpage A/S er et webbureau der udvikler e-handels løsninger for B2B og B2C. Vi behandler oplysninger om personer, der indtaster oplysninger på smartpage.dk, når de f.eks. tilmelder sig vores nyhedsbrev, et seminar eller udfylder en formular.

1.2 I denne persondatapolitik finder du bl.a. information om, hvordan Smartpage indsamler og behandler oplysninger om dig og hvilke rettigheder du har.

1.3 Smartpage er dataansvarlig for dine personoplysninger. Henvendelser til Smartpage kan ske gennem de anførte kontaktoplysninger i pkt. 8.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilket formål og retsgrundlaget for behandlingen


2.1 Brug af Smartpage.dk

Når du bruger vores website, indsamler vi automatisk oplysninger om, hvilken type browser du anvender, din IP-adresse, herunder din omtrentlige netværkslokation og informationer om din computer. Læs mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik. 

2.1.1 Formål: Formålet er at generere en statistik om brugen af vores website, for at kunne optimere brugeroplevelsen og websitets funktioner, samt kunne foretage markedsføring via Facebook, LinkedIn og Google. 
2.1.2 Retsgrundlag: Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordnings art 6, stk. 1, litra a og f.


2.2 Oplysninger om personer, der ikke er kunder

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller events, downloader guider eller andet materiale, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx dit navn, hvor du er ansat, e-mail, telefon nr. Når du kommunikerer med os på skrift eller telefonisk, behandler vi ligeledes de personoplysninger, du giver os. 

2.2.1 Formål: Formålet er, at kunne levere ydelser til dig, at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab, samt kunne tilbyde dig andre relevante ydelser. 
2.2.2 Retsgrundlaget: Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.


2.3 Billeder

I forbindelse med seminar, der afholdes af eller i samarbejde med Smartpages, tages der billeder (situationsbilleder og portrætbilleder). Billederne vises på vores Facebook, Instagram, og LinkedIn profil.

Der indhentes særskilt samtykke til portrætfotografier. 
 
2.3.1 Formål: Formålet er at give stemningsbilleder fra seminar, samt bruge billederne i forbindelse med markedsføring af seminar. 
2.3.2 Retsgrundlag: Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra a og f. 


2.4 Nyhedsbreve mv. 

Når du giver samtykke til at modtage nyheder og tilbud mv. fra os, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. firmanavn, herudover kan der til specifikke kampagner på fx LinkedIn blive indsamlet telefonnummer og titel. Når du modtager nyhedsbrevet, registrerer vi, om du åbner nyhedsbrevet samt hvilke artikler du klikker på, mv. 

2.4.1 Formål: Formålet er at kunne levere nyhedsbrevet og bringe nyheder der er relevante for læseren og at markedsføre Smartpages seminar og øvrige ydelser. 
2.4.2 Retsgrundlag: Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra a og f. 

3. Legitime interesser der forfølges med behandlingen

Som ovenfor nævnt sker vores behandling af personoplysninger delvist på baggrund af interesseafvejningsreglen (artikel 6, stk. 1, litra f). de interesser, der begrunder behandlingen, er vores interesse i at markedsføre vores ydelser, herunder at kunne tilbyde dig relevante ydelser, for derved at fastholde dig som kunde, samt at forbedre websitet og genere statistik.

4. Modtagere af personoplysninger

4.1 Ved afholdelsen af seminar vidergives en liste over deltagernes navne og navnet på den virksomhed, de er ansat i, til eventuelle sponsorer og samarbejdspartnere af det pågældende event. 
 
4.2 Oplysninger overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysninger på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data , som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende oplysninger til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er grundlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandler aftaler med alle disse databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. 
 
4.3 Google Analytic v/Google LLC og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45. 
 
4.3.1 Kopi af Google LLC’s certificering kan findes her
4.3.2 Kopi af Facebook inc.’s certificering kan findes her
 
4.4 HubSport er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield.

5. Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder. 


5.1 Indsigtsretten

5.1.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
5.1.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@smartpage.dk Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.


5.2 Retten til berigtigelse

5.2.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.


5.3 Retten til sletning

5.3.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.


5.4. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

5.4.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.


5.5 Retten til dataportabilitet

5.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.


5.6 Retten til indsigelse

5.6.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.
5.6.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser, jf. pkt. 2.1 til 2.6.


5.7 Retten til at tilbagekalde samtykke

5.7.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på info@smartpage.dk


5.8 Retten til at klage

5.8.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

6. Sletning af persondata

6.1 Oplysninger indsamlet om brug af websitet jf. pkt. 2.1. slettes, når formålet med behandlingen ikke længere er til stede.

6.2 Når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, slettes oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev. Dokumentation for din tilmelding til nyhedsbrevet slettes dog ikke, før der er gået 2 år fra sidste nyhedsbrev blev sendt til dig.

6.3 Regnskabsoplysninger opbevares under alle omstændigheder i 5 år til udgangen af et regnskabsår.

6.4 Situationsbilleder og portrætfotografier slettes senest 5 år efter udløbet af det år, hvor de er taget.

7. Sikkerhed

7.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

8. Kontaktoplysninger

8.1 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik eller ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i punkt 4, kan du kontakte

Smartpage A/S
Krumtappen 4, 3. th
2500 Valby
tlf. (+45) 61 66 77 99
E-mail: info@smartpage.dk

9. Versioner

9.1 Dette er version 1.2 af Smartpage’s persondatapolitik dateret den 30. december 2019.