Få forretningsindsigt
med Power BI


Træf hurtigere salgsrelaterede beslutninger med opdateret data
Vi hjælper dig med at samle dine vigtigste data et sted!

Fra data til viden

Power BI visualiserer dine forretningsdata, så du har det rette grundlag for at træffe bedre strategiske beslutninger.

Værktøjet Power BI giver dig mulighed for selvstændigt at dykke ned i dataanalyse og Business Intelligence (BI). Du får således mulighed for at udtrække, behandle og dermed omdanne data til beslutningsklar viden. 

Med visuelle oversigter af statistikker, analyse af data og resultatdeling, giver Power BI dig alle relevant og opdateret information, uanset hvilken afdeling du sidder i.

Power BI realiserer muligheden for at få indsigt i dine data igennem solide rapporter samt dash-

boards. Power BI er et ”cloud-baseret” værktøj der giver adgang til avancerede algoritmer og er samtidig en del af Microsofts produktsuite. Dette betyder, at Microsofts løsning let kan integreres med dine allerede eksisterende værktøjer.

Du vil nemt kunne komme i gang med at bruge Power BI, da det visuelle interface og generelle opbygning har samme karakteristikker som andre Microsoft programmer.

Skab en datadrevet kultur med Power BI

Øg din virksomheds performance


Skab overblik over alle dine oplysninger på én platform. Med Power BI kan du dykke dybere ned i dine data og skabe overblik over tendenser og sammenhænge i din virksomhed. Herudfra kan du let danne indsigt i, hvilke områder der skal optimeres. 

Træf de rette beslutninger


Med Power BI optimeres beslutningsprocessen i din virksomhed, da data nemt konverteres til brugbar information. Ligeledes kan samarbejdet mellem medarbejdere styrkes, da alle beslutninger kan træffes på baggrund af real-time data. 

Skab finansielt overblik


Med én enkelt visning kan Power BI danne rammerne for alle dine økonomiske data. Power BI fuldender overblikket med finansiel indsigt, som både kan anvendes i økonomiafdelingen og være relevant for salgsafdelingen, da der ligeledes dannes indblik i salgsmål og pipelines. 

Styr din virksomheds vækst


Power BI giver mulighed for at opsætte KPI’er for hvert team eller forretningsområde. På den måde opnår du overblik over det enkelte produktområdes performance og får dermed et samlet øjebliksbillede over din virksomheds vækst. 

Lyt til din data og skab resultater

1. Indhent


Power BI henter og indsamler alle dine vigtige oplysninger ét enkelt sted. På den måde spares du for at gennemgå alle dine forskellige kildesystemer og databaser. Med Power BI som løsning skabes ét fælles udgangspunkt for alle teams i din virksomhed

2. Udarbejd


Power BI udarbejder præcis de real-time dashboards og visualiseringer, der er behov for i alle dele af din virksomhed. Udvælgelse, gruppering, behandling og sammenligning af alle data i din virksomhed sker let og overskueligt med Power BI som din foretrukne løsning. 

3. Rapportér


Rapporteringen for Power BI er hurtig og præcis, da al data trækkes direkte fra datakilden, eksempelvis Google Analytics. Datanøjagtighed, ensartethed og sikkerhed i realtid bevares på tværs af organisationen, hvorfor beslutninger nu kan træffes baseret på real-time data.

Med Power BI får du..

 

Indsigt i dine data

  • Power BI omdanner alle data til brugbare informationer gennem stærk visualisering. Dermed kan du analysere og undersøge værdifulde tendenser i din virksomhed, samt anvende de indbyggede læringsfunktioner.

  • Vores Power BI løsning er udstyret med en standardopsætning, baseret på data fra Dynamicweb og Google Analytics. Løsningen giver mulighed for oprettelse af personlige dashboards, så alle nødvendige data et let tilgængelige, og du kan træffe de rette strategiske beslutninger for din virksomhed.

 

Et fleksibelt værktøj

  • Power BI giver mulighed for at præsentere data fra Excel eller en række andre datakilder såsom Google Analytics, SAP og SQL-database. Ved at samle informationen ét sted får du således et langt bedre overblik og kan hurtigere træffe svære beslutninger, som kan have betydning for, hvorvidt en aktivitet skal have flere midler, eller der skal lukkes for den.
  • Den intuitive grænseflade gør platformen brugervenlig og let at navigere i fremfor brugen af komplekse regneark. Du får derfor langt hurtigere et overblik over dine data, da visuelle data ofte er nemmere at læse fremfor Excel ark. Du kan derfor med det samme danne dig et overblik og ændre på eventuelle strategier.
 

Et stærkt styringsgrundlag indenfor alle områder

  • Med Power BI er det muligt at overvåge KPI’ere, der kan advare dig og andre brugere ved for store udsving. Du og dine kollegaer kan således holdes ajour med de væsentligste målinger.
  • Platformen integreres let med andre styringsværktøjer som SharePoint, Office 365 og Dynamics 365. Dermed kan du tilgå Power BI fra dine eksisterende værktøjer og eventuelt slippe for ekstra, fordyrende investeringer.

Tag skridtet mod det fulde overblik


For dig som ønsker et stærkt analytisk grundlag for din virksomhed, er Power BI det næste skridt mod det fulde overblik. 

Med Power BI samles, undersøges og visualiseres data fra hele virksomheden og giver dermed større indsigt i drift og ydeevne. Og samtidig skabes der mulighed for at kunne træffe beslutninger baseret på reelle data.

Hvad kan Power BI?


Med Power BI kan du nemt komme i gang med at anvende din data. I takt med at mængden af data øges hver dag, øges behovet for at kunne benytte dataen, til at træffe strategiske beslutninger. Power BI er en brugervenlig og overskuelig platform, som især den simple brugerflade bidrager til. Kompetencer fra øvrige Microsoft-produkter føres let over i Power BI, så datakilder nemt kan forbindes i ét system. 

Med Power BI bringes din data til live med dynamiske dashboards og rapporter. Power BI giver nem adgang til vigtig forretningsviden, da opbygning af brugerdefinerede dashboards og interaktive rapporter oprettes baseret på real-time data. 

Lad Smartpage klargøre processen for dig

Den vigtigste disciplin i Business Intelligence er rapportering samt kontekst. Data er nemlig først relevante, når de præsenteres i en relevant sammenhæng. Hos Smartpage tilbyder vi således en standard BI løsning, der kan kobles sammen med Dynamicweb, din ERP, Analytics samt andre datakilder. Så kan du let selv bygge dine rapporter og dashboards samt dele relevant data.

Få den rette vejledning hos os

Ved at anvende din data på rette måde, vil et bedre overblik automatisk følge med. Dermed skabes et vækstpotentiale, og en bedre forretning for dig. Hos Smartpage sidder vi klar til at hjælpe dig, med at udvikle de rette dashboards og visualiseringer, som giver mening for din virksomhed. 

 

"Vil du vide mere om Power BI. Tag fat i mig, så kan jeg fortælle dig om mulighederne."