Vil et PIM system gavne din virksomhed?

En lang række virksomheder har opnået store fordele ved at etablere et ”Single Source of Truth” for produktdata med et PIM-system. Et PIM-system reducerer tidskrævende og manuelle processer, samtidig med at det mindsker risikoen for fejl. Derudover får man mere ensartede produktdata på tværs af kanaler og i den sidste ende en kortere time-to-market.


Men er PIM noget for dig og din virksomhed? Smartpage har samlet 7 forhold, der afgør om et PIM-system er noget for din virksomhed - og du kan læse om dem her.

1. Hvordan sælger du dine produkter i dag?

Sælger du igennem fysiske butikker, webshop, markedspladser eller en kombination af alle? En PIM-løsning skaber en klar værdi for virksomheder, der har salg gennem flere kanaler på samme tid. Især hvis du sælger online, er det væsentligt at have al din data samlet ét sted. På denne måde kan ændringer samt produktlanceringer håndteres smertefrit.


Jo flere kanaler du sælger igennem desto større vil behovet for konsistente produktinformationer være, så dine kunder kan få den samme information.

2. Målretter du din markedsføring mod bestemte segmenter?

Det er altafgørende, om du kan præsentere dine produkter med præcis de informationer, der er relevante for din målgruppe. Hvis du sælger til forskellige markedssegmenter, vil de sandsynligvis have behov for at få forskellige informationer.

Med et PIM-system kan du nemt styre hvilke informationer, der ses i forskellige sammenhænge. Ligeledes vil vedligeholdelse være enkel, når du skal opdatere informationerne.

Webinar: PIM til markedspladser

3. Hvor mange varenumre er der i dit sortiment?

Kort fortalt - Jo flere produkter og varenumre, desto vanskeligere er det at bevare overblikket over al information. Derfor betyder mange produkter et øget behov for et PIM-system. Især hvis du ligger inde med et stort antal produkter, der er kombineret med flere sproglag og variation i produktdata.

4. Hvordan er variationen af produktdata i dine produktgrupper?

Er der nogen eller stor variation i dine produktdata, er der behov for et PIM-system, så du kan fremvise relevante produktdata i bestemte sammenhænge. Hvis du benytter dit ERP-system til håndtering af produktdata i bestemte situationer, vil du være låst af ERP-systemets varekort, som er ens uanset produktet. Men med PIM vil du let og tilgængeligt kunne se hvilke produkter, der mangler at blive beriget med data.

Blog: PIM overtager hvor ERP stopper

5. Enkel udvidelse af dit sortiment

Et ineffektivt system kan være grunden til en langsom eller ikke-eksisterende udvikling i din forretning. Hvis du f.eks. undgår at udvide dit produktsortiment, da det kræver store mængder ressourcer at tilpasse i de forskellige systemer, du arbejder med. En sådan udfordring imødekommes med et PIM-system. Du sparer derfor tid hver gang du vil ændre eller udvide produktsortimentet.

Blog: Gør PIM implementeringen til en forretningssuccess


6. Hvor mange sprog findes dine produktinformationer på?

Hvis du har eller planlægger at få flere sprog i din markedsføring, vil håndteringen af produktinformationerne yderligere belastes. Behovet for en håndterbar og overskuelig oversættelsesproces vil stå højt på listen, og det kan et PIM-system hjælpe med.
Automatiske oversættelser på standardbegreber, samt differentiering af billeder og beskrivelser, er blot nogle af de elementer, der vil optimere din proces.

Blog: PIM clarification Process

7. Hvor findes dine produktdata i dag?

Jo flere forskellige systemer du benytter dig af, desto flere ressourcer bruges der på at opbevare og vedligeholde produktdata. Derudover er der større sandsynlighed for at begå fejl. Et PIM-system eliminerer det uproduktive, manuelle arbejde, og gør at du kan prioritere din tid på opgaver, der skaber værdi for virksomheden.