Skiftet fra at sælge produkter i fysiske butikker vha. en personlig salgsassistent til at sælge produkter online har gjort digitalisering og optimering af produktinformation til et must for alle deltagere i forsyningskæden.

I dag skal du styre meget mere end blot én intern produktbeskrivelse og én pris for dine produkter. Håndtering af produktinformationer på den rigtige måde, vil i en fremtidig digitaliseret verden, få dig til at sælge, ved at:

 »  Understøtte personalisering i produkttilbud

 »  Give dig mulighed for at drage fordel af produktforhold

 

Desuden kan du reducere omkostningerne ved at:

 »  Minimere produktreturer

 »  Automatisere håndtering af produktdata

Personalisering af produkttilbud

35% af Amazons omsætning skyldes produktanbefalinger (McKinsey). Alle store e-handelsløsninger gør det. De præsenterer produktanbefalinger baseret på din købsadfærd, hvilket netop er muligt med et PIM-system.

Tilpasning af produkttilbud kræver specifikke produktattributter. At vide hvad din kunde ønsker, og deres købsadfærd er den ene side af personaliseringen. Den anden side er i stand til at matche disse data med relevante produkter. Til denne søgen skal du strukturere alle de hårde fakta om produkterne i dit sortiment. Et PIM-system giver dig mulighed for at gøre begge dele. Ved at strukturere produktdata gennem dit PIM-system og henvise dine e-handelsdata om køberadfærd, kan du præsentere de besøgende for relevante produkter.

Ved at gøre det, vil du være i stand til at gøre mere end blot at præsentere de produkter, som din besøgende allerede har set, og i bedste fald hvad andre også har set på. Ved at have adgang til strukturerede produktoplysninger kan du foreslå og præsentere produkter, der har de samme funktioner og opfylder de samme formål.

Brug af produktforhold

Øget onlinesalg omfatter produktforhold. Den gode gamle sælger sørgede altid for, at kunden forlod butikken med præcis det produkt kunden havde i tankerne - og de ekstra produkter, der var nødvendige for at opfylde det tilsigtede formål.

En webshop skal arbejde på samme måde og vil udføre dette job endnu bedre, baseret på den enorme mængde tilgængelig digitaliserede produktoplysninger.

81% af shopperne forlader en webshop med utilstrækkelig produktinformation.

Automatisering af dataflows

Håndtering af detaljerede produktoplysninger kan ikke udføres ordentligt og på en omkostningseffektiv måde, uden at blive understøttet af den rigtige teknologi. Et PIM-system automatiserer strømmen af ​​data fra køb og sikrer, at du har de rette oplysninger for dine produkter i hele dit firma. Du kan endda integrere det direkte i dit ERP-system og distributionskanaler og dermed foretage effektiv import og eksport af dine produktoplysninger.

En nylig forretningssag fra en Dynamicweb PIM-kunde viste, at omkostningerne ved håndtering af produktdata ved hjælp af manuelt orienterede arbejdsprocesser var 54.000 EUR, mens omkostningerne ved håndtering af de samme data kun var 15.000 EUR ved hjælp af PIM-løsningen. Dette betyder en omkostningsreduktion med 39.000 EUR eller sagt på en anden måde, reduceret til under 30% af omkostningerne med den rette teknologi.

Fakta om omkostningsundersøgelsen:

 »  Mængden af ​​data omfattede 10.000 SKU'er med gennemsnitligt 70 attributter hver

 »  Attributterne skulle udfyldes på 3 sprog

 »  33% af dataene skulle opdateres inden for et år

Blog: Kan nye og gamle data sammenkøres?

De vigtigste omkostningsreduktioner blev opnået ved

 »  Reduktion af arbejdsbyrde fra 693.000 til 429.000 attributter årligt

 »  Fordobling af hastigheden ved at gennemføre den krævede arbejdsbyrde

 »  Dramatisk reduktion af tid brugt på digitale aktiver

Blog: PIM Clarification Process

Vil du vide mere om PIM? Jeg kan fortælle dig om mulighederne.


Christian Thoft

Digital Business Consultant  |  (+45) 71 99 47 77  |  ct@smartpage.dk