EU-kommissionen vedtager ny moms direktiv

Grundet forskellige momsregler på tværs af medlemslandene i EU, har EU-kommissionen vedtaget et direktiv, der har til formål at sikre ens behandling af gavekort og voucher i alle EU-lande. Formålet er at undgå, at en vare eller ydelse pålægges moms i flere lande, eller at der slet ikke pålægges nogen moms.

Blog: Har du styr på reglerne for prismarkedsføring?

Begrebet: 'voucher'

En voucher kan ses som en form for et tilgodebevis eller et instrument, som en leverandør har pligt til at acceptere som hel eller delvis betaling for en ydelse. I Danmark omfatter dette også gavekort. 

De nye regler skelner mellem voucher/gavekort til ét formål og voucher/gavekort til flere formål. 

Voucher til ét formål: her er indløsningslandet og den moms, der skal betales, kendt på forhånd. 

Voucher til flere formål: voucheren/gavekortet kan indløses i flere lande, og/eller hvor den moms, der skal betales, ikke er kendt ved udstedelsestidspunktet. 

I Danmark har vi 25 % moms på alt, på nær frimærker, aviser og forsikringer.

De nye momsregler

Gavekort til ét formål:

Ved vouchere og gavekort til ét formål skal der pålægges moms ved ethvert salg, herunder også ved et salg fra udstederen til forhandleren og ved efterfølgende salg fra forhandler til kunde.

Til gengæld skal der ikke opkræves moms ved selve indløsningen af voucheren eller gavekortet. 
 

Gavekort til flere formål:

Ved salg af voucher og gavekort, der kan have flere formål, pålægges momsens dog fortsat først ved indløsningstidspunktet.

De tidligere regler

(nov. 2018)
Tidligere betaltes momsen ved købet af voucheren eller gavekortet, hvis det vedrørte et specifikt produkt eller en specifik ydelse.

I alle andre tilfælde betaltes momsen først, når voucheren eller gavekortet indløstes. 

I dag indeholder den danske momslov ikke nogen specifikke bestemmelser vedrørende voucher og gavekort. Men da den danske momslov er baseret på fælles EU-momsregler, skal disse nye regler være implementeret senest d. 1. januar 2019.

I Danmark kan man derfor ikke fravælge at indarbejde reglerne i den danske momslov, på trods af at Dansk Erhverv advarede mod denne model.

Hvem påvirker de nye regler?

De nye regler påvirker største delen af alle de virksomheder, der udsteder voucher og gavekort til indløsning i Danmark. Disse virksomheder skal ændre deres systemer, så de fremadrettet betaler moms ved købet og ikke først ved indløsningen. 

Detailkæder med franchisekoncepter, der udsteder voucher og gavekort til flere formål, kan bl.a. blive udfordret ift. deres juridiske struktur og den regnskabsmæssige håndtering af udstedelsen og indløsningen af voucher og gavekort. På Dansk Erhvervs hjemmeside kan du få gode råd til, hvad du skal gøre for at fortsætte hidtidig praksis. 

Blog: Ny lov fjerner gebyrer på betalingskort

Eksempel på de nye momsregler

Forskellen på de nuværende og kommende momsregler kan illustreres ved følgende eksempler fra Dansk Erhverv. 

Voucher til hotelovernatninger i Danmark

Nuværende regler: 
Hvis voucheren kan anvendes til hotelovernatninger på hoteller beliggende i Danmark, men udbudt af forskellige virksomheder er der efter de nuværende danske praksisser ikke tale om en forudbetaling, og der skal derfor opkræves moms ved selve leveringen af ydelsen. Altså når voucheren indløses på hotellet i Danmark. 

Nye regler: 
Fra 1. januar 2019 er der tale om en voucher til ét formål eftersom leveringsstedet er kendt (Danmark), og ydelsen skal pålægges dansk moms, som ligeledes er kendt (25 %). Der skal derfor i dette tilfælde opkræves moms, når voucheren udstedes. 

Gavekort til stormagasin 

Gældende regler:
Hvis gavekortet lyder på et beløb, som frit kan anvendes i stormagasinet, skal der opkræves moms ved indløsningen. Det samme er gældende, hvis gavekortet kan anvendes på tværs af EU-landene. Her ser man på gavekortet som et betalingsmiddel. 
Lyder gavekortet derimod på et bestemt produkt eller ydelse, er der nærmere tale om en forudbetaling, og her vil der derfor skulle opkræves moms, når gavekortet købes. 

Nye regler:
Ved de fælles EU-momsregler er det afgørende om den moms, der skal betales for varen eller ydelsen, er kendt på forhånd, og om der er en eller flere momssatser på de varer/ydelser, som gavekortet kan bruges til. Kan gavekortet kun anvendes i ét land og kun til køb af varer med den samme momssats, skal der opkræves moms ved salg af gavekortet. Dette vil være tilfældet for langt de fleste danske virksomheder, da der i Danmark er 25 % moms på stort set alt (frimærker, forsikringer og aviser er fritaget moms). 

Kan gavekortet derimod bruges i flere lande eller til køb af varer/ydelser med forskellige momssatser, skal der først opkræves moms ved indløsningen.

Reglerne omfatter ikke rabatkuponer

De nye momsregler gælder ikke for rabatkuponer. Det skyldes, at rabatter ikke er en levering af en vare eller ydelse mod et vederlag. Ligeledes er forudbetalinger i forbindelse med fx entrébilletter til en biograf heller ikke omfattet af voucher begrebet.

 

"Kontakt mig og hør mere om hvad vi tilbyder hos Smartpage."