En Clarification Process

Produktdata er hjertet i din virksomhed. De er en afgørende del af fundamentet for en succesfuld webshop. En systematisk og konsekvent tilgang til produktdata kan hjælpe med at få realiseret virksomhedens fulde potentiale på nettet.

En Clarification Process vil hjælpe dig med, at identificere dine største udfordringer i forbindelse med håndteringen af produktdata samt opdage fordelene ved at centralisere din datastruktur. Clarification processen vil afsløre om et nyt PIM-system er det næste naturlige skridt på vejen mod at vækste din forretning.

Udbytte:

 • Anbefalinger til ændringer i jeres processer i forbindelse med implementering af et PIM system
 • Anbefalinger til hvilket PIM-system I skal vælge
 • Roadmap for en faseopdelt implementering
 • Overblik over licensomkostninger til det anbefalede PIM-system og estimering af omkostninger til konsulentydelserne i forbindelse med en evt. implementering

Det siger kunderne:

”Med de nye automatiserede processer, er vi fire gange mere produktive, med meget mindre tid investeret.
Så simpelt er det.” 

”Vi vidste ikke om vi var klar til PIM. Smartpages Clarification Day gav os de nødvendige indsigter til at basere vores investering på.” 

Få et klart overblik over:

 • Hvordan du tager ansvaret over din produktinformation
 • Hvordan du går fra manuel håndtering af produktdata til en tidssparende automatisering
 • Hvordan PIM er en del af løsningen, og hvilket system der vil opfylde dine krav
 • Omkostningerne ved implementering og udrulning
 • Hvordan Smartpage på bedst mulig vis kan hjælpe dig

De 5 trin

I PIM Clarification Processen gennemgår vi følgende 5 trin.

 01  - Forretning

Vi starter processen i det store perspektiv. Hvad er din mission, hvordan er du organiseret, og hvem er dine kunder? Herefter zoomer vi ind på dine udfordringer i forbindelse med håndteringen af produktdata, og efterfølgende hvilke behov et PIM-system skal understøtte.

 02  - Proces

Vi gennemgår hele processen fra onboarding, oprettelse og ændringer af nye produkter, til hvordan udgåede produkter slettes i systemet.

Baseret på din nuværende arbejdsproces giver vi et udkast, til hvordan din fremtidige arbejdsproces i en PIM optimeret løsning, vil se ud.

 03  - Kanaler

Vi identificerer alle outputkanaler, hvor produktinformationen fra e-commerce til POS anvendes. 

For hver kanal definerer vi:

 1. Kategoristrukturen samt strukturens fleksibilitet i forhold til markedet
 2. De medietyper, der anvendes af kanalerne
 3. De datatyper, der anvendes af kanalerne

 04  - Data

Efter den overordnede kortlægning, kan vi begynde at designe den faktiske informationsstruktur. Hvordan er dataene struktureret? Hvilken information er nødvendig på de forskellige niveauer? Hvordan kan vi definere validering, datakvalitet og ejerskab af hver produktgruppe?

 05  - Teknik

Hvordan er data-flow'et organiseret? Vi definerer, hvilket system, der enten er en kilde eller et mål for informationen, og for hvert flow beskriver vi format, type af data, interface, metode, hyppighed og hændelser.

Vil du vide mere om PIM? Jeg kan fortælle dig om mulighederne.


Christian Thoft

Digital Business Consultant  |  (+45) 71 99 47 77  |  ct@smartpage.dk