Folk køber stadig - nu bare på nettet!

For mange virksomheder kan et styrket online-salg være redningen, viser nye tal fra Italien og Storbritannien*. Til trods for hamstring i supermarkederne, bliver forbrugsvarer såsom tøj, smykker og elektronik nedprioriteret. Usikkerhed og utryghed er de største faktorer, som i første omgang får forbrugerne til at holde lidt igen med unødvendige køb. Men behovet er der dog stadig, og netop på grund af restriktioner for butikker og indkøbscentre, skubbes salget derfor i høj grad over på nettet. Dette bør ses som en mulighed for at udnytte dine online-salgskanaler, fremfor kun at bruge energien på at reducere udgifterne. 

*Finans, 25.3.2020

Onlinehandel er tredoblet i Italien

Da Italien er nogle uger foran Danmark, med henblik på det nuværende sygdomsudbrud, kan dette give et indblik i, hvordan handlemønstrene vil udvikle sig under corona-krisen. Denne tunge udvikling i især Norditalien angiver, at mens det samlede forbrug ikke overraskende er faldende, stiger online-salget markant. Til trods for den logiske sammenhæng ved, at forbrugerne er fysisk begrænset i at handle i butikkerne på gaderne, tyder disse nye handlemønstre alligevel på, at folk, der sjældent handler varer online, nu tager springet.

Mens onlineomsætningen i Italien nu er tredoblet, ser Storbritannien samme tendenser med en fordobling af omsætningen. De danske omnichannel-virksomheder har nu en gylden mulighed for, at udnytte potentialet, eftersom danskerne følger de italienske onlineshopping tendenser, blot i en mindre målestok - for nu.

Forbered din virksomhed til en ny tid

En væsentlig andel af forbrugerne researcher online, for efterfølgende at købe varen i en fysisk butik. I den kommende tid, vil flere og flere gennemføre hele købsprocessen online - dvs gå fra research til også at købe. Netop på baggrund af dette opruster store detailforhandlere til nye tider - og det samme bør du gøre. Hvis ikke forbrugerne møder en effektiv webshop, med en god kundeoplevelse i din digitale forretning, vil de finde en anden 'butik'. 

Tre hurtige råd til butikker

#1: Grib de online-muligheder der er for at kompensere for salget i din fysiske butik

#2: Undersøg om din webshop er helt optimal, så alle får den bedst mulige kundeoplevelse

#3: Benyt medarbejderne fra din fysiske butik til at hjælpe med online-delen

Blog: Sådan bygger du tillid i din webshop