Gør din data brugbar

Data er især værdifuld når den er renset, visualiseret og lettilgængelig for de rette personer i virksomheden. 

Med en BI løsning får du en fantastisk indsigt i din data gennem rapporter og dashboards, der får virkeligheden til at fremstå tydelig. 

Ved hjælp af BI kan du skabe en datadrevet kultur, der gør det muligt for alle personer i organisationen at træffe beslutninger baseret på dugfrisk data og de nyeste analyser, fremfor mavefornemmelser. 

Hvad kan Power BI?

Power BI giver mulighed for at udtrække, behandle og omdanne data til beslutningsklar viden.

  • Transformere data til flotte visualiseringer
  • Udforske og analysere data visuelt via drag ‘n’ drop
  • Dele data med dine kollegaer 
  • Samarbejde om brugerdefinerede dashboards og interaktive rapporter
  • Skalere på tværs af organisationen med indbygget styring og sikkerhed

Bring din data til live

Forbind hundredvis af datakilder i ét system og bring din data til live med dynamiske dashboards og rapporter.