Styrk din Ecommerce Strategi med Produktdata

| Fortællingen om dine produkter

Oplevelsen af dine produkter beror på fyldestgørende og relevante informationer som billeder, produktbeskrivelser, USPs, tekniske specifikationer og features. De kan præsenteres i alle former, der øger brugerens oplevelse af produktet; tekst, 2D-billeder, 3D-interaktive moduler, video, animationer og spil.

Brugeroplevelsen beror på dine informationers modenhed

Når informationerne er ét centralt sted i et PIM-system, der distribueres til alle kanaler, bliver produktfortællingen konsistent. Kunden finder de samme tekniske specifikationer på et givent produkt på Amazon, i egen webshop og i det trykte katalog. Der kan være færre eller flere specifikationer afhængigt at kanalens målgruppe og muligheder, men en oplysning om f.eks. størrelse vil være den samme på tværs af kanaler, fordi den kommer fra ét centralt sted og vedligeholdes her.

Med produktinformationer samlet ét sted er det enkelt at distribuere informationerne. En virksomhed kan samlet set have et værdifuldt hav af produktinformationer liggende hos forskellige medarbejdere, i forskellige systemer (fra excel til egne databaser) og i forskellige afdelinger, som aldrig kommer ud til kunden. Hvis de lå i ét fælles PIM-system, ville de kunne præsenteres for brugerne og øge kundens oplevelse af dine produkter.

Med produktinformationer samlet ét sted er det enkelt at distribuere informationerne

Hvad med de ansattes oplevelse?

Når du får implementeret et PIM-system som værktøj i din virksomhed, stiger overblikket og kontrollen med produktinformationerne og brugeroplevelsen. Det øger medarbejdernes oplevelse af at være i kontrol og have overblik. Et PIM-system kan tydeligt og enkelt vise på et dashboard, hvilke produkter, der f.eks. er klar til publicering i katalog. Det kan også i en completeness bar grafisk vise, hvor klar et produkt er til publicering på f.eks. Amazon. Der kan opsættes automatisk udsendelse af e-mail til medarbejdere, når de f.eks. mangler at indsætte USPs til websitet.

Og hvad med partnerne?


Når produktinformationer er kontrolleret ét samlet sted i et PIM-system, vil partnerne i højere grad opleve at få korrekte produkter med korrekte og ensartede produktinformationer. Og de kan få produktinformationer tilrettet deres kunders behov. Det kan med et PIM-system gøres i et format, der passer til partnerens virksomhed (live feed, excel, pdf-datablade etc.). På den måde er du med til at øge partnerens oplevelse og dennes kunders oplevelse af dine produkter.

 

"Vil du høre mere om PIM? Jeg kan fortælle dig om mulighederne."

Relaterede blogindlæg

Sælg mere med PIM

Kunderne forventer et højt informationsniveau.

Nye features i Perfion PIM

Perfion har released en ny version. Læs højdepunkterne her.