Du kan ikke sammenligne pærer og bananer

Der findes i dag mange bureauer, og de kan være svære at stille overfor hinanden. Hvorfor? Fordi nogle bureauer er specialiserede i ét fagområde, mens andre dækker en bred palette. Det kan derfor hurtigt ende med, at I sammenligner pærer og bananer.  

Men hvordan finder man den rigtige samarbejdspartner? 
Det er der ikke noget entydigt svar på. Det afhænger af flere faktorer, som jeg herunder vil uddybe.

Udvælgelsesprocessen - en del af projektet

Udvælgelsesprocessen bør, på samme måde som alle andre digitale projekter, starte med en behovsafklaring, kravspecifikation og forventningsafklaring.

Vores erfaring viser, at de kunder, der har forholdt sig til disse punkter ved projektets begyndelse, også får den bedste proces, løsning og samarbejdspartner. En god udvælgelsesproces kan blive starten på et godt og langvarigt samarbejde.

Derudover er det også vigtigt, at du inden igangsættelsen af projektet har afsat den nødvendige interne tid til, at starte et større projekt op. Udvælg de medarbejdere, der skal være "ejere af projektet" og fordel ansvaret internt. 

Jo bedre forberedt du er, jo bedre bliver processen og det endelige resultat også.

#1 Behov og minimumskrav

Hvad er jeres behov og krav til websitet?

Inden I begynder at indkalde bureauer til at pitche, bør I specificere, hvad det er I ønsker jeres nye website skal indeholde. Det er en vigtig del af processen, for det er her, I får defineret jeres grundlæggende behov og krav til løsningen.  

Det kan være en god idé at surfe lidt rundt og tjekke konkurrenternes sider ud. Måske I kan finde inspiration til jeres minimumskrav, for at kunne leve op til konkurrencen i markedet.

Det er også her, at I finder ud af, om der er specifikke elementer, bureauet skal have kendskab og erfaring med, hvilket er vigtig viden i jeres videre søgen. 

Når I har afklaret jeres behov, er I bedre rustet til at afsøge markedet for potentielle bureauer.

#2 Digitalt webbureau vs. Udviklingshus

Hvem opfylder bedst jeres behov?

Når I har jeres behov på plads er det tid til at overveje, hvilken eller hvilke samarbejdspartnere, der kan opfylde jeres behov. Hvilke ressourcer råder I selv over, og hvilke opgaver skal I have hjælp til gennem en eller flere samarbejdspartnere.

Digitale projekter har ofte mange ben - forretningsudvikling, design, user experience, ERP integration, SEO, markedsføring, mv. Du bør derfor overveje, om opgaverne skal samles under ét bureau eller uddelegeres til flere.

Et digitalt webbureau kan (ofte) løfte hele opgaven, hvorimod et udviklingshus løfter dele af den. Et udviklingshus arbejder primært på det tekniske niveau, hvorimod et digitalt bureau ofte også rådgiver, konceptudvikler og faciliterer udviklingsforløbet. 

Hvad, der passer bedst til jer, afhænger af opgaven, jeres arbejdsgange, ressourcer og virksomhed.

#3 Hvilke krav har I til bureauet og samarbejdet?

Nu er det tid til at overveje, hvilke krav du har til bureauet og samarbejdet.

Er det et krav, at de har erfaring med selvbetjenings portaler, er fleksible, anvender en specifik form for projektledelse, eller noget helt 4. eller 5.?

Ved at udvælge de egenskaber, du vægter højest, bliver det også nemmere at sortere de bureauer fra, der ikke opfylder disse krav.  

Jeg har opstillet 5 spørgsmål, der kan være med til at afklare dine krav til bureauet: 

  1. Skal bureauet være specialiseret i én eller flere særlige teknologier/platforme? 
  2. Skal bureauet have mange års erfaring eller erfaring inden for et bestemt område? 
  3. Hvilken form for projektstyring passer til jer? (agil, vandfaldsmetoden, eller?) 
  4. Hvilke værdier værdsætter I? Er det fx vigtigere at bureauet er effektivt og hurtig end fleksibel og tilpasningsdygtig? 
  5. Skal bureauet tilbyde en serviceordning efter lanceringen? 

Tip:

Vælg et bureau, der tilbyder løbende support

Vælger du et bureau, der ikke tilbyder løbende support efter lanceringen, kan det på den lange bane blive dyrt.

Opstår der udfordringer efter lanceringen, skal du tage stilling til hvilket bureau, der skal løse fejlen.

Vælger du et andet bureau, end det der leverede løsningen, skal det nye bureau først sætte sig ind i løsningen, før de kan rette fejlen. Vælger du det samme bureau som løste opgaven, vil det ofte være en fordel at tegne en serviceaftale.

#4 Referencer

Hvad siger andre?

Efter at have defineret Jeres behov og krav til løsningen og samarbejdet, skulle I nu gerne have begrænset antallet af bureauer, der er relevante og interessante for Jer.  

Herefter bør I derfor dykke lidt længere ned og kigge på bureauernes cases, anmeldelser og testimonials. Disse fremgår ofte på bureauets website og sociale medier.  

Hvad siger kunderne om samarbejdet? Hvordan har bureauet løftet lignende opgaver? Hvad er jeres indtryk af bureauet? 

Mangler I yderligere afklaring, fx om arbejdsprocessen, serviceaftaler eller lign., så kontakt bureauet og tag en snak med dem. 

Udvælg herefter 1-3 bureauer, som I vil indkalde til at pitche. 

Hvis det herefter stadig er svært at vælge, så gå efter det bureau, hvor I oplever den bedste kemi, og hvor bureauet oprigtigt er interesseret i jeres virksomhed og jeres opgave - og ikke bare jeres penge.

Tip:

Drop outsourcingen og hold jer inden for landegrænserne

Det kan være fristende at vælge et bureau uden for Danmarks grænser, for at holde omkostninger nede og spare penge. Men udover at det er godt at støtte de danske virksomheder, er der også et par andre ting du skal være opmærksom på, hvis du outsourcer projektet.  

  1. For det første, kan der opstå kommunikationsproblemer, der gør, at løsningen ikke bliver som ønsket eller deadlines ikke overholdes.  
  2. Derudover kan forskelle i landenes kultur, sommetider ses på valget af billeder og designet generelt, samt måden at arbejde på.  
  3. Afstanden gør det også dyrere og mere tidskrævende at besøge bureauet og sommetider sværere at komme i kontakt med.  

Det afhænger selvfølgelig af, hvilket land og hvilket bureau du vælger at outsource til, og hvilken løsning, der er tale om. Men erfaringer viser, at det at outsource ofte ikke er en billigere løsning.

Udvalgte kunder

Måske er SMARTPAGE det rigtige bureau?

SMARTPAGE er et webbureau, der arbejder med forretning, design og udvikling af e-handelsløsninger baseret på Dynamicweb.  

Vi har mange års erfaring i e-handelsløsninger til både B2C og B2B og er eksperter i selvbetjeningsportaler, medlemsløsninger og Dynamicweb samt PIM-systemer og integration.

Læs vores casestories.

Vi har erfaring med at justere løbende og at tage ny funktionalitet og teknologi i brug, så der hele tiden arbejdes på at skabe kvalitetstrafik og øget konvertering. For det er ved at forbedre performance, at I også øger brugeroplevelsen på jeres løsning.  

Vi sætter en ære i at udvikle den rigtige webløsning til vores kunder, og vi ved, at en god løsning kræver indsigt. Derfor vil vi gerne invitere Jer på en kop kaffe, så vi kan få en forståelse for Jeres forretning, målgruppe, krav og behov.  

Læs mere om hvem vi er og hvordan vi arbejder.

Skal vi drikke en kop kaffe?


og tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig til, at nå dine forretningsmål?


Anders Ebdrup

CEO / Solution Architect  |  (+45) 24 94 88 47  |  ae@smartpage.dk