Prisen alt inklusivt

Når du viser priserne på dine varer, skal det være inklusiv alle skatter, afgifter og yderligere omkostninger til fragt, levering, porto mv. Kort sagt skal den viste pris, for det enkelte produkt, afspejle den pris, kunden rent faktisk skal betale for produktet.

Beregnes fragtomkostninger f.eks. som en fast procentdel af varens pris eller som et fast gebyr pr. solgte enhed, skal denne pris indregnes og vises i den pris, der angives for kunden.

Der er dog undtagelser ved varierende fragtpriser, såsom fragtpriser afhængige af det fulde købsbeløb.

Overtrædelse af markedsføringsloven §6
Hvis oplysningerne om fragtudgifter ikke tydeligt fremgår eller er indregnet i selve prisen, kan det være en overtrædelse af markedsføringslovens forbud mod vildledende markedsføring  jf. markedsføringsloven §6.

Markedsføringsloven §6

Ifølge Markedsføringslovens §6 er det forbudt at vildlede forbrugerne, ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde. Dette gælder også for oplysninger om fragt, porto og andre uundgåelige omkostninger.

Når omkostningerne vedrørende fragt, levering eller porto, ikke med rimelighed kan beregnes på forhånd, skal det oplyses, at disse omkostninger kan forekomme. [...]" (Forarbejde til Markedsføringsloven §6 stk. 3)

Varierende fragtpriser

Fragtpriser afhængig af det fulde køb
Hvis fragtprisen ikke umiddelbart kan udregnes, fordi den f.eks. afhænger af kundens samlede køb, skal dette tydeligt fremgå på sitet, så kunden ved, at der, udover varernes samlede pris, også skal betales for fragt.

Det skyldes, at når omkostninger vedrørende fragt, levering eller porto, ikke med rimelighed kan beregnes på forhånd, skal det oplyses, at disse omkostninger kan forekomme.

Dette kan bl.a. imødekommes ved at skrive ”+ fragt” ved siden af den anviste pris og linke til en side, hvor kunden kan se beregningerne af fragtomkostningerne.

Fri fragt ved opfyldelse af betingelser
Hvis det er muligt at opnå fri fragt, f.eks. ved afhentning i den fysiske butik, levering til pakkepost eller ved køb for over 500 kroner, skal fragtprisen ikke inkluderes første gang prisen vises - det skyldes, at prisen er varierende.

Dog skal det tydeligt fremgå, hvad det vil koste, hvis kunderne ikke ønsker at benytte muligheden for fri fragt. Det kan bl.a. gøres ved at linke til en oversigtsside med priser for fragt.

Vis de korrekte priser første gang

Det er ikke nok først at vise fragtomkostninger, når kunden har lagt varen i kurven.

Kan der udregnes en samlet pris for varen (produktpris + fragtomkostning), skal denne vises første gang, kunden ser prisen. Dette vil typisk være ude på oversigtssiden, hvor alle produkter vises.

Er det ikke muligt at udregne en samlet pris for produktet, grundet varierende fragtudgifter, skal det tydeligt fremgå, at der kan forekomme fragtomkostninger, samt hvordan disse udregnes.

Det skal være gennemskueligt for kunderne at udregne den fulde pris ved første møde med produkterne.

Bøde for mangelfulde prisoplysninger

Tilbage i 2015 fik et byggemarked en bøde for mangelfulde prisoplysninger, da de ikke havde oplyst, at der udover selve prisen på produktet, altid skulle betales yderligere 599,- i fragt.

Eftersom virksomheden kendte til fragtprisen var det, ifølge forbrugerombudsmandens opfattelse, ikke tilstrækkeligt blot at oplyse 'eksl. leveringsomkostninger.'

Da fragtomkostningerne ikke kan undgås, skal prisen for fragt angives.

Blog: Har du styr på reglerne for prismarkedsføring?