Webtilgængelighed

Efterhånden ved vi alle godt, at vi skal være brugerfokuseret i udviklingsprocessen af nye digitale løsninger. Derfor virker det også paradoksalt at vi med et brugercentreret syn, ofte glemmer ofte glemmer de 15-20% af den danske befolkning, der anslås at være udfordret i den digitale verden, eksempelvis grundet synsbesvær eller et motorisk handicap.

ALLE skal kunne anvende offentlige websites

Loven skal skal bl.a. være med til at sikre, at brugere der f.eks. ikke kan benytte en mus, har nedsat syn eller andre handicaps, kan anvende det pågældende websitet, på ligefod med øvrige brugere.

Loven, der blev vedtaget tilbage i 2018, rulles gradvist ud, men gælder på nuværende tidspunkt kun for offentlige institutioner.

Ikke desto mindre, vil jeg slå et slag for, at også private virksomheder tager et kig på de nye krav om webtilgængelighed, som de offentlige institutioners websites skal rette sig efter (se længere nede).

IT-tilgængelighed

IT-tilgængelighed handler om de principper og teknikker, der skal anvendes, for at udvikle websites, apps og andre tekniske løsninger, så de kan anvendes af alle brugere.

Målet med den nye lov er derfor, at gøre informationen på offentlige institutioners websites tilgængelig og brugervenlige for alle - også den del af befolkningen, der har særlige behov når det kommer til IT-tilgængelighed.

Den nye lov sætter derfor bl.a. krav om at indholdet kan blive læst op af en digital skærmlæser, og at menupunkterne kan tilgås via tastatur. Det sætter naturligvis også nye krav til teknikken bagved, og 'den udvidede brugerinddragelse' bør derfor også indtænkes, som en del af udviklingen af nye websites og apps. 

På nuværende tidspunkt omfatter loven kun offentlige institutioners websites og først fra 23. juni 2021 apps fra offentlige institutioner.

Kravene til IT-tilgængelighed

 #1  Websitet skal være ’opfattelig’

Information og de komponenter der indgår i brugergrænsefladen skal præsenteres på en sådan måde, at alle brugere kan tilgå og opfatte dem. Det stiller bl.a. krav om tekstbaserede alternativer til ’ikke-tekstbaseret’ indhold - såsom lyd- og videoklip. 

 #2  Websitet skal være ’anvendelig’

Det skal være nemt at navigere rundt på siden, også uden en mus eller touchpad. Funktioner som faneblade, links mv. skal altså være mulige at navigere til via et tastatur eller ved hjælp af kompenserende teknologier eller programmer.

 #3  Websitet skal være ’forståelig’

Dette krav handler primært om at gøre sidens indhold læselig. Her menes bl.a. at usædvanlige ord og forkortelser er forklaret, og at der ved tekster, der kræver et læseniveau der er højere end 10. klasse, kan findes supplerende indhold/forklaring. 

 #4  Websitet skal være ’robust’

Med robust menes, at websitets indhold skal være kompatibelt med nuværende og fremtidige brugeragenter – altså kompenserende og hjælpende teknologier.

 #5  Websitet skal have en ’tilgængelighedserklæring’ 

Tilgængelighedserklæringen har til formål at redegøre for de elementer og områder på sitet, som ikke overholder kravene om tilgængelighed og skal samtidig informere brugeren om, hvor et alternativ til de utilgængelige informationer og funktioner kan findes. 

 #6  Websitet skal have en ’feedback mekanisme’ 

I tilgængelighedserklæringen skal der desuden indgå en funktion, der gør det muligt for brugeren, at rapportere om indhold, funktioner og information som ikke er tilgængelige på websitet. 
 
(OBS: Kravene gælder kun offentlige institutioner)

En gradvis udrulning af lovgivningen

Loven om webtilgængelighed på nye websites for offentlige instanser trådte i kraft d. 23. september 2019.

Men fra d. 23. september 2020 gælder loven både for nye og ældre websites. (ældre websites er løsninger der er blevet lanceret før 2018). 

Sidste del af udrulningen træder i kraft 23. juni 2021 og herfra skal også mobilapplikationer fra offentlige myndigheder og instanser være webtilgængelige. 

 

Kilde:  'Lov om webtilgængelighed' på restinformation.dk og Digitaliseringsstyrelsen