Ordbog til den digitale verden

Skrevet af Martin Jensen
Læsetid: 7 min.

Har ud siddet med digitale specialister, der har slynget det ene digitale begreb ud efter det andet?

Så er der hjælp at hente i vores ordbog. Den skulle gerne dække de typiske udtryk, der vil blive brugt af de digitale specialister.

God fornøjelse!

Ordbog til den digitale verden - SMARTPAGE

Bliv klar til mødet med de digitale specialister

Vi har nemlig udviklet en lille ordbog til den digitale verden med de mest almindelige begreber og forkortelser, så du ikke længere skal sidde forvirret til møderne med it-specialisterne. 

'Ordbogen' er inddelt i 3 afsnit:

  • Afsnit 1 indeholder begreber relateret mødet med webspecialisten/webbureauet.
  • Afsnit 2 indeholder brugbare begreber til mødet med marketingfolket
  • Afsnit 3 er til mødet om effektmåling i forbindelse med den digitale markedsføring.

Mødet med webspecialisten

A/B testing
A/B testing, også kendt som splittesting, giver dig mulighed for at teste forskellige versioner af fx dit nyhedsbrev eller website, for at teste hvilken version der performer bedst. 

AI (Artificial Intelligence)
AI er kunstig intelligens i maskiner, der gør maskinen i stand til at lære nye ting, tage beslutninger og overveje ting på mere eller mindre samme niveau som mennesker.

Back-end & Front-end
Back-end omhandler den aktivitet der sker på serverniveau, mens front-end er client sitet. Lidt forenklet sagt er back-end 'bag ved websitet' og front-end 'det brugerne ser' altså brugergrænsefalden. På alle CMS systemer er der front-end og back-end.

Big data
Helt lavpraktisk betyder big data egentlig bare dataindsamling. På grund af den stigende mængde af indsamlede data er begrebet big data opstået, da big data også skal filtreres ned i mindre data, for at kunne bruges til noget.

LÆS: Produktdata der kan øge dit salg

Cookies
En  cookie er en lille tekstfil, der gør det muligt at lagre oplysninger eller tilgå allerede lagrede oplysninger om brugerens device, med det formål at indhente data om brugeren. 

CTA (call to action)
Call to action er en opfordring til handling. Den handling du ønsker at dine brugere skal foretage, fx et sign up til nyhedsbrev, et køb eller en set video. 

CX (customer experience)
Hænger tæt sammen med UX, men dækker over den fulde kundeoplevelse på tværs af touch points i salg og markedsføringsrejsen. 

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)
HTTPS er en krypteret udgave af HTTP, og bliver anvendt til at forhindre uvedkommende i at tage data, der kommer fra web-serveren til klienten. 

IoT (Internet of things)
IoT er et begreb der dækker over traditionelle fysiske enheder, såsom biler, køleskabe, bygninger mv., men som kan tilkobles internettet, med den hensigt at yde en bedre service for kunden. 

Meta description
Meta descriptionen er den tekst der vises som en del af søgeresultatet på Google og anvendes til at fortælle brugeren om, hvad siden omhandler. Meta description bør derfor anvendes til at fange brugernes opmærksomhed og interesse.

LÆS: Sådan laver du SEO i Dynamicweb

Open Graph tags
Open graph tags gør det muligt selv at vælge den titel, tekst og billede der skal vises, når du deler et link på Facebook. Hvis du ikke allerede har det i dit CMS-system, bør du overveje at få det implementeret.  

SSL-certifikat (Secure Sockets Layer)
Et SSL-certifikat er en måde at forsikre dine besøgende om, at din webshop er et sikkert sted at handle. SSL er en krypteringsprotokol, der sikrer at kun afsender og modtager kan læse informationen der sendes der imellem.

Titel /side titel
Titel / side titel er overskriften for hver enkelt side. Ift. SEO er titlen vigtig, da det er den der bliver vis som overskrift i søgeresultaterne på Google. Det er derfor en fordel at anvende de vigtigste keywords i sidetitlerne, så både brugerne og søgemaskinen finder dine tekster relevante. 

UI (User interface)
UI omhandler fladen – altså skærme, sider og andet visuelt materiale – som din bruger er i kontakt med. UI er altså der hvor mennesket interagerer med en bestemt type maskine, fx smartphonen.

UX (user experience)
UX relaterer sig til brugeroplevelsen, og omhandler den oplevelse dine besøgende får, når de besøger dit website. 

LÆS: UI vs. UX - what's the difference?

Zero-day / Day zero
Begrebet Zero-day dækker over en svaghed i et computersystem, som ikke er lige til at opdage. Hvis denne svaghed ikke bliver opdaget, kan det i værste fald blive udnyttet at hackere uden man nødvendigvis ved hvordan man kan stoppe dem. 

301 redirect
Et 301 redirect er en automatisk omdirigering fra én URL til en anden. Ændre du fx i din menu-struktur, kan det betyde at gamle links på eksterne sider ikke længere virker. Det er derfor vigtigt, at omdirigere trafikken til de nye sider. 

404-fejl
En 404 fejl betyder at brugeren forsøger at tilgå et site der er blevet flyttet eller slettet. Løsningen for sider der er flyttet, er at oprette en 301 redirect i dit CMS-system.

Mødet med marketingfolket

Ad blocking
Har du ad blocking installeret på din device, slipper du kort sagt for reklamer ved at blokere for dem. 

Displayannocering, bannerannocering
Disse to begreber dækker egentlig over det samme, men kan gøres på 3 forskellige måder:

Direct buy: Direkte medieindkøb, her er annoncøren garanteret et vist antal visninger i en bestemt tidsperiode.

Realtime bidding (RTB): her køber annoncøren plads via en auktion i realtid. I auktionen vurderes hvilke kampagner, der er mest relevante for den givne bruger, bl.a. afhængig af om brugeren er i målgruppen eller ej. Er der flere annoncører, så vinder det højeste bud og den tilhørende annonce vises til brugeren. RTB er den eneste metode til at købe plads på Googles Ads (AdWords). 

Programmatic advertising: et automatiseret medieindkøb baseret på segmenter defineret via indkøbsplatformen. Idéen er, at man køber ind på brugere frem for et specifikt medie.

Lead
Et lead kan kort fortalt betegnes som en mulig kunde. Det kan være en henvendelse til kundeservice, tilmelding til nyhedsbreve eller en bruger, der har lagt en vare i sin kurv. Et lead er en målbar KPI, som kan blive til et salg/konvertering. 

Long tail
Long tail dækker over søgninger, der består af mere end ét ord. Ofte bruger vi hele sætninger når vi søger på Google. Disse long tail sætninger er ofte nemmere at komme til at rangere på i Googles søgemaskine, fordi konkurrencen ikke er så hård på long tail ord som på enkelt ord.

Native advertising
Ved native advertising køber annoncøren en plads på et givent site, og annoncen opsættes så den minder om det øvrige indhold på sitet. Det er her vigtigt, at annoncen markeres tydeligt som annoncørbetalt indhold for at overholde markedsføringsloven. 

SEM (Søgemaskinemarkedsføring)
SEM står for search engine marketing og er de parametre, du kan betale dig til, for at skabe synlighed i søgemaskinerne. På Google kan det fx være search ads og shopping ads. 

SEO (Søgemaskineoptimering)
SEO står for ’search engine optimisation’, på dansk søgemaskineoptimering og er en fælles betegnelse for alle de parametre du kan arbejde med, for at øge dit websites organiske synlighed på søgemaskinerne. 

SoMe
En forkortelse for Social Media/Sociale Medier.

Mødet om effektmåling

CPA (cost per acquisition)
Prisen for at konvertere en bruger til en kunde. Udregnes bl.a. ud fra, hvor mange leads, der skal til, for man har en faktisk kunde.

CPC (Pris pr. klik)
CPC, cost per click er prisen for 1 klik på din annonce. CPC indgår ofte i en KPI med det formål at skabe trafik til dit website eller app. 

CPC = mediespend / antallet af klik

CPM (cost per mile)
Prisen for 1.000 visninger. CPM anvendes ofte som en KPI, når formålet er at øge kendskabet hos målgruppen. 

CPM = mediespend/ (visninger/1.000)

CTR (click through rate)
CTR, på dansk klikraten, fortæller, hvordan forholdet er mellem antallet af visninger og klik. Det er en vigtig metode til at evaluere, hvordan din kampagne performer. En høj CTR vidner om en annonce, der bliver bemærket og skaber interaktion.

CTR = klik / visninger

Frekvens
Det gennemsnitlige antal gange, brugeren eller enheden eksponeres for din annonce. Frekvensen anvendes typisk, når formålet er et kvalificeret kendskab til dit brand eller produkt. 

Frekvens = visninger / rækkevidde

Impressions, visninger, eksponeringer
Det totale antal gange, din annonce er blevet loadet og vist på en skærm. Det er i flere tilfælde ud fra visninger prisen beregnes. 

Konvertering
Konverteringer er værdifulde handlinger på dit website, såsom sign up til nyhedsbrev, et køb, en video der er afspillet fra ende til anden, et produkt der er tilføjet til kurv osv. Sådanne konverteringer bør du monitorere, så du kan følge med i resultaterne. 

Konverteringsrate
Konverteringsraten er en central måling, der viser kvaliteten af den trafik, der har været på dit website/app. Konverteringsraten afspejler bl.a., hvor godt dit website performer, og hvor succesfuld din markedsføring er. 

I Google Analytics er konverteringsraten baseret på antallet af konverteringer ud af alle sessioner og ikke på antallet af besøgende. På de fleste annonceplatforme er konverteringsraten derimod baseret på antallet af alle klik på sitet og ikke antallet af brugere, der har klikket. 

Konverteringsraten = konverteringer/sessioner (Google Analytics) 
Konverteringsraten = konverteringer / klik (annonceplatforme)

Pris per konvertering
Den gennemsnitlige pris for de konverteringer, aktiviteterne har givet. 

Quality score
Quality score er en skala, der fortæller noget om annoncens indhold, landingpage og målgruppe matcher. Jo højere en quality score, jo mere fordelagtige priser kan annoncøren høste i auktionerne. 

Reach (rækkevidde)
Antallet af brugere eller enheder, der er blevet eksponeret for annoncen. Rækkevidden måles ofte ud fra enheden, da den oftest er cookiebaseret. 

ROAS (return on ad spend)
ROAS udregner omsætningen på dine aktiviteter ift. hvor meget mediespend du har lagt. 
Du skal ikke forveksle ROAS med RIOS, der omhandler return on marketing investment og dermed er forbundet til profit. 

ROAS = omsætning / omkostning (mediespend)

Tilskrivning, attribuering
Tilskrivning forstås som den handling, der får æren for en konvertering eller anden ønsket adfærd. 
Hvis du fx ser en annonce på Facebook, klikker på den og skriver dig op til annoncørens nyhedsbrev. Så kan Facebook tilskrives konverteringen. 
Tilskrivningen er ofte et spørgsmål om, hvilket medie eller kampagne, der har skaffet et lead. 
 
Tilskrivningsmodel 
I forlængelse af ’tilskrivning’ definerer tilskrivningsmodellen, hvilke handlinger, der tildeles værdi. Der findes forskellige tilskrivningsmodeller, der hver især kan give dig meget forskellige billeder på, hvordan din markedsføring klarer sig.

  • Last-click: Last-click anses som standard tilskrivningsmodellen, og tilskriver værdi til den sidste handling der har ledt til en konvertering. Altså den kanal eller kampagne der havde sidste berøring med brugeren. Modellen kaldes også for ’last-interaction’. 
  • First-click: First-click eller first-interaction, giver al værdi til den første interaktion. Denne model er fx brugbar når man skal måle effektiviteten af tiltag mod en helt ny brugergruppe, der skal modnes over tid, før de konverterer.

Tilskrivningsperiode
Den periode, hvori en handling tilskrives en efterfølgende konvertering. 
Ved dispalyannoncer er tilskrivningsperioden 7 dage, mens den på fx Facebook er 1 dag efter visning og 28 dage efter klik. 
 
VTR (view througt rate)
VTR relaterer sig til Google Ads og dækker over en konvertering der tælles og tilskrives en given kampagne, hvor brugeren er blevet eksponeret for en annonce på displaynetværket og sidenhen selv har konverteret.

Christian Thoft - forretningskonsulent hos Smartpage

Har du spørgsmål til ordbogen?

Ta' fat i mig! Jeg vil med glæde hjælpe dig.

Christian Thoft

Digital forretningskonsulent

Find mere viden her: